Revista Drassana

El Museu Marítim de Barcelona publica des del 1989 la revista Drassana, que és un dels seus principals mitjans de comunicació i difusió. Des del 2010 la revista Drassana és el mitjà principal de comunicació de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània, un instrument de col·laboració entre el Museu Marítim de Barcelona i la Universitat de Barcelona pel foment de la recerca en el camp de la cultura marítima.

La revista Drassana, de periodicitat anual, admet per a la seva publicació estudis sobre història i cultura marítima. Dintre de la disciplina de la història marítima, té un abast internacional, tot i que preferentment mediterrani, i focalitzant en el camp de les Ciències Socials, amb una mirada pluridisciplinar. Cada número inclou, a les seves pàgines centrals, un dossier monogràfic.

Revista Drassana: revista del Museu Marítim de Barcelona
Barcelona – Publicació anual – Tercera època

ISSN paper: 0214-2279
ISSN electrònic: 2385-3425

Consultar la revista (Raco.cat)

Equip editorial

Director general del Museu Marítim de Barcelona
Roger Marcet Barbé

Editor
Enric Garcia Domingo

Consell editorial
Xavier Gil Pujol (Universitat de Barcelona); Jordi Ibarz Gelabert (Universitat de Barcelona); Roger Marcet Barbé (Museu Marítim de Barcelona); Inma González Sánchez (Museu Marítim de Barcelona).

Comité científic internacional (International Editorial Advisory Board)
Michela D’Angelo (Università degli Studi di Messina); Elena Frangakis-Syrett (Queens College and the Graduate Center, CUNY); Marta García Garralón (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Agustín Guimerà Ravina (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Isabel Lobato Franco (Universidad de Sevilla); Eloy Martín Corrales (Universitat Pompeu Fabra); Carlos Martínez Shaw (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Patrice Poujade (Université de Perpignan); Martín Rodrigo Alharilla (Universitat Pompeu Fabra); Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals. Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Juan José Sánchez Baena (Cátedra de Historia Naval – Universidad de Murcia); Rafael Torres Sánchez (Universidad de Navarra); Jesus Maria Valdaliso Gago (Universidad del País Vasco); Carmel Vassallo (University of Malta).

Administració i subscripcions
Av. de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona. Telèfon: 93 342 99 25
Correu: gonzalezsin@mmb.cat
La revista Drassana admet intercanvi de publicacions amb publicacions similars de caràcter científic.